User Tools

Site Tools


start

Kuala Lumpur c.1884 panorama
“Kuala Lumpur c.1884 panorama: Section of a panoramic view of Kuala Lumpur ca. 1884, image taken from A Vision of the Past – A history of early photography in Singapore and Malaya, The photographs of G.R.Lambert & Co., 1880-1910, John Falconer. The Padang to the left.” (Vision of the Past – A history of early photography in Singapore and Malaya, The photographs of G.R.Lambert & Co., 1880-1910 @ Wikimedia)

“This 1881 picture is one of the earliest of Kuala Lumpur. It shows the Padang only partly cleared. The future Jalan Raja was being built in front of a line of attap huts on the site of the present Secretariat. Running right across the picture is the road to Damansara, which at that time came over Bluff Hill.” (Gerald Hawkins @ The Straits Times Annual, 1 January 1960, Page 62-63: "KUALA LUMPUR CENTENARY").

Koleksi beberapa cebisan sejarah Kuala Lumpur, Malaysia, sama ada yang masih ada, masih bersisa, atau yang telah hilang sama sekali. Cebisan-cebisan ini adalah sebagaimana yang direkodkan dalam sumber-sumber setakat yang dapat diperolehi di Internet, dan disusun menurut kronologi peristiwa. Antara sumber utama ialah Arkib Negara Malaysia, keratan-keratan akhbar di NewspaperSG (arkib digital akhbar tempatan yang beribu pejabat di Singapura sejak tahun 1827, kelolaan National Library Board (NLB) of Singapore), serta MyRepositori (arkib digital akhbar tempatan, kelolaan Perpustakaan Negara Malaysia). Pada setiap peristiwa, selain ringkasan liputannya, ditambahkan juga beberapa catatan ringkas atau capaian mengenai perkara atau tempat yang berkaitan, berdasarkan makalah-makalah dan kertas kerja para ilmuwan dan pengkaji sejarah, setakat yang ada di Internet sahaja.

Alam Sekitar

Petempatan

Perladangan

Binaan

Latar Peristiwa

Latar Tokoh

Peta Rujukan

Malaysia, Malaya, Kuala Lumpur, Sheet 47, 1950, 1:7 920Malaysia, Malaya, Kuala Lumpur, 1957, 1:380 160
Kiri: 1950: “Malaysia, Malaya, Kuala Lumpur, Sheet 47, 1950, 1:7 920” (Surveyor General, Malaya. Drawn and printed by the Survey Dept: Federation of Malaya @ The Australian National University, 1950: |"Malaysia, Malaya, Kuala Lumpur, Sheet 47, 1950, 1:7 920").
Kanan: 1957: “Malaysia, Malaya, Kuala Lumpur, 1957, 1:380 160” (Surveyor General, Malaya @ The Australian National University, 1957: |"Malaysia, Malaya, Kuala Lumpur, 1957, 1:380 160").

Malaysia, Selangor, Kuala Lumpur, Series: L7010, Sheet 94, 1962, 1:63 360Malaysia, Selangor, Kuala Lumpur, Series: L8010, Sheet 94k, 1967, 1:25 000
Kiri: 1962 (Director of National Mapping, Malaysia, 1962: |"Malaysia, Selangor, Kuala Lumpur, Series: L7010, Sheet 94, 1962, 1:63 360"). Kanan: 1967 (Malaysia : Director of National Mapping, 1967: |"Malaysia, Selangor, Kuala Lumpur, Series: L8010, Sheet 94k, 1967, 1:25 000")

Map - plan of Kuala Lumpur, Malaysia, 1969
Kiri: 1969: “Map - plan of Kuala Lumpur, Malaysia, 1969” (Government of Malaysia @ Mike Yashworth/Flickr, 1969: |"Map - plan of Kuala Lumpur, Malaysia, 1969").
Kanan: 1982 (Jabatanarah Pemetaan Negara @ American Geographical Society Library, University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, 1982: |"Kuala Lumpur / diterbitkan oleh Pengarah Pemetaan Negara").

Pengakuan Penting: Kami Bukan Ahli Sejarah!

Perlu ditekankan, kami bukan ahli sejarah! Laman ini sekadar mengumpulkan cebisan maklumat berkaitan sejarah hutan-hutan tempatan, setakat yang dapat ditemui di ruang Internet sahaja. Maka pastinya ia amat tidak lengkap, tidak menyeluruh, dan kurang wibawa berbanding karya ilmiah hasil kajian para sejarawan. Perlu diingatkan juga, sumber-sumber yang dinyatakan di sini adalah dari pelbagai sudut pandang dan latar para ilmuwan, pengkaji, wartawan dan editor akhbar, bermula dari awal kurun ke-20 (zaman kolonial British), sehingga kini. Kami cuba menyampaikan kesemuanya secara objektif, namun perlulah juga diakui, terdapat juga kecenderungan kami sendiri, yang terserlah di dalam ulasan dan catatan kami. ;-)

Apa pun, anggaplah ini sebagai usaha pemula sahaja. Selebihnya perlu digali dari sumber-sumber berwibawa yang lain, seperti karya-karya sejarawan, arkib-arkib perpustakaan, muzium, atau premis dan petempatan bersejarah (awam atau persendirian), termasuk juga sejarah lisan warga asalnya. Sebaiknya, semua usaha ini harus dirujuk atau diusahakan bersama para ahli/pakar bidang sejarah. Aktiviti sebegini seharusnya terus giat dijalankan dan disebarluaskan oleh sekolah-sekolah dan institusi-institusi pendidikan.

Beberapa penulisan, serta hasil kajian kritis berkaitan pensejarahan tempatan secara umum, sebagai panduan:-

Akhir kata, silakan membaca beberapa peringatan untuk kita bersama:-

Jika ada sebarang pembetulan, cadangan, maklumbalas, dsbgnya, silalah hubungi kami di sini. Semoga bermanfaat!

"Kuala Lumpur Mosque", Yong Look Lam, 2002; watercolor on cardboard
Gambar: “Kuala Lumpur Mosque; Yong Look Lam, 2002; watercolor on cardboard” (Jordan National Gallery of Fine Arts: |"Yong Look Lam; Malaysia, b.1962").

Selain petikan dan sumber yang dinyatakan, rencana ini telah diusahakan oleh TMK Pulasan, di bawah kelolaan Syahrul Sazli Shaharir <sazli@pulasan.my>. Pengakuan penting: Kami bukan ahli sejarah! Sila klik di sini untuk penjelasan lanjut.

start.txt · Last modified: 2024/05/24 20:19 by sazli